Julkaisut: Hakukoneoptimoinnin opas ja jakelukanavaselvitys Levin ja Kittilän alueen yrityksille

Levin ja Kittilän alueen yrityksille on nyt tarjolla selkeät ja tämän hetken uusimpaan tietoon ja asiantuntijavinkkeihin pohjautuvat oppaat internetissä näkymiseen ja siellä markkinoimiseen. Oppaat saat maksutta käyttöösi pdf-versiona lataamalla ne tästä!  

Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän alueen yrityksiin, 2011

Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän alueen yrityksiin (pdf, 8,9 Mt)
Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa?
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy, Sirkku Hirvonen

 

© Levi Digit -hanke, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta 2011
www.kideve.fi
Kirjoittaja: Sähköinen liiketoiminta Oy, Sirkku Laine
Editoija: Katja Kaunismaa ja Minna Mikkonen
Julkaisija ja kustantaja: Levi Digit -hanke, Kideve Elinkeinopalvelut
Julkaisuvuosi: 2011
Kannen taitto: Kideve Elinkeinopalvelut, Agnieszka Kucharska
Kannen kuva: AV-Lappi

 

   

Jakelukanavaselvitys Levin ja Kittilän alueen yrityksiin (pdf, 18,6 Mt)
Missä sähköisissä jakelukanavissa kannattaa olla mukana?
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy, Sirkku Hirvonen
 

© Levi Digit -hanke, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta 2011
www.kideve.fi
Kirjoittaja: Sähköinen liiketoiminta Oy, Sirkku Laine
Editoija: Katja Kaunismaa ja Minna Mikkonen
Julkaisija ja kustantaja: Levi Digit -hanke, Kideve Elinkeinopalvelut
Julkaisuvuosi: 2011
Kannen taitto: Kideve Elinkeinopalvelut, Agnieszka Kucharska
Kannen kuva: AV-Lappi

 

 

 

Miksi oppaat on tehty?
Matkailupalveluiden markkinaosuus Internet-markkinoinnissa ja –myynnissä kehittyy nopealla vauhdilla. Internet tarjoaa matkailuyrityksille hyvän pohjan tuoda tietoa tuotteista ja palveluista asiakkaille kaikkialla maailmassa, suoraan, kustannustehokkaasti ja aikaa säästäen. Toisaalta internetmarkkinointi on hyvin kilpailtu alue, siksi yritysten on oltava aktiivisia omassa internet-markkinoinnissaan ja tietää, miten ja missä kannattaa näkyä. Hakukoneoptimointi ja eri jakelukanavissa mukana oleminen ovat yritysten keinoja markkinoida internetissä.

 

Hakukoneoptimointi ja jakelukanavat – mitä ne tarkoittavat?

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla saadaan kotisivut löytymään paremmin verkosta. Kun yrityksen www-sivut ovat Internetin hakukoneiden hakutulosten kärjessä, on yrityksellä suuremmat mahdollisuudet tavoittaa potentiaalinen asiakas jo ennen kuin tämä on saapunut alueelle.

 

Sähköiset jakelukanavat ovat internetissä eri toimittajien palveluja ja tuotteita yhteen kokoavia, esitteleviä ja usein myös myyviä sivustoja. Se, missä jakelukanavissa yritys on mukana vaikuttaa suuresti sen tuotteiden löydettävyyteen ja asiakkaan tavoittamiseen jo ennen alueelle saapumista. Kun yhä suurempi joukko Levin ja Kittilän alueen yrityksistä on esillä juuri oikein valituissa jakelukanavissa, voi asiakas saavuttaa helpommin laajemman valikoiman alueen palveluita ja informaatiota. Samalla myös alueen yleinen tunnettuus voi kasvaa.

 

Oppaat on tuottanut Kideve Levi Digit –hanke. Levi Digit -hankkeen päätoteuttaja on Kideve Elinkeinopalvelut, joka on Kittilän kunnan elinkeinotoimen liikelaitos. Hanke saa yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite -ohjelmasta. Rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimii Lapin ELY-keskus.