Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistaminen, pe 15.3.2019, Hotelli Hullu Poro

Paikka: Levi, Hullu Poro

Aika: Perjantai 15.3.2019 klo 9.00-16.00

Yhdessä tekoja! Ruoka tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi Lapin matkailua!

Matkailija syö ja juo useita kertoja päivässä. Positiiviset, odotukset ylittävät kokemukset, jopa elämykset saavat matkailijan hymyilemään, tekemään uusintaostoksia ja jakamaan kokemuksia somessa. Ruokakokemuksen myötä matkailija tutustuu paikalliseen elämäntapaan, kulttuuriin ja perinteisiin, lähiruokaan ja luonnonantimiin. Suomen ja Lapin matkailun kilpailukyvyn takia ruokamatkailua tulee kehittää.

Hungry for Finland (H4F) – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden toimijoiden käyttöön yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kansainväli-sillä markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä.

Hungry for Finland järjestää osana Lapin matkailustrategian laatimistyötä Ruokamatkailun kehittämispäivän Yhdessä tekoja! Ruoka tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi Lapin matkailua!

Vuorovaikutteisen kehittämispäivän tavoitteena on määritellä mm:

– mitkä ovat Lapin ruokamatkailun kärkituotteet ja brändielementit

– millaisia kehittämistoimia ruokamatkailun kehittämiseen Lapissa tarvitaan

– ruokamatkailun rooli Lapin matkailustrategiassa

Lisäksi kuullaan alustukset ruokamatkailun kehittämisestä ja markkinoinnista valtakunnan tasolla ja Lapissa.

ilmoittautumiset https://fi.surveymonkey.com/r/Hungry4Lapland  8.3.2019 mennessä.

 

Lisätietoja järjestäjiltä: Kristian Sievers, p. 0408284095 Kristiina Havas, p. 0500688332