Hankkeet

Täällä esitellään hankkeita, joita Kideve Elinkeinopalvelut hallinnoi tai joissa Kideve on mukana.

Käynnissä olevat hankkeet

Levi 4 – Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke 2014-2015

Arctic Business Concept 2015-

Voimametsät

Aiemmin toteutetut Kideven hankkeet

Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke 2013-2014
Elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2014-2015
Kittilän investointihanke 2011-2014
Kittilän kylähanke 2010-2013

Levi Digit – Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen 2009-2011
KulttuuriKittilä – Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen
Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi (LKKK)
Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuun (<kkvm</kkvmKKVM)
Matkailualueiden saavutettavuus kilpailukyvyn ehtona (MASKE)

Aikaisemmin toteutetut yhteistyöhankkeet

Levi Snow Sports Academy 2013-2015
Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa 2010-2012
Ounasjoen kehittämishanke
Lapin verkostoituneet kaivospalvelut
Clim-ATIC  
Matkailukoulutuksen sateenkaari 2012-2013
Porotilamatkailun laadun kehittämishanke 2006-2011
Kittilä Airport Development Forum (KADF)
Levin Poropuisto
Levi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi
Landscape Lab
Levi 3 -kehittämissuunnitelma 2002 -2003 (loppuraportti, pdf, 3,65 Mt)
Paliskuntien poromatkailuhanke 2003 -2006