Työpaja: Julkisten hankintojen perusteet ja kertaus to 13.12. klo 9-16

Onnistunut hankintaprosessi – Julkisten hankintojen perusteet ja kertaus

Aika:                    torstai 13.12.2018 klo 9-16
Paikka:                Kittilän kunnantalo, valtuustosali
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/julkisten_hankintojen_peruskurssi

Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta, linkki:
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/kideve/

TYÖPAJAN OHJELMA
 
9.00 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet                           
 
Hankinnan määritelmä
 • Julkisen hankinnan määritelmä
Hankinnan suunnittelu, hankinnasta ilmoittaminen ja menettelytavan valinta
 
Vinkkejä hankinnan suunnitteluun
 • Hankintamenettelyt lyhyesti
 • Menettelyn valintaan liittyviä näkökohtia
Hankintailmoituksen tekeminen ja seuranta
 • Ilmoitusmenettely-HILMA ilmoituskanava
 • Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
 • Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset
12.00 Lounas (omakustanteinen)
 
13.00 Tarjouspyynnön sisältö
 • Lain vaatima sisältö
 • Hankinnan kohteen kuvaus: Palvelukuvaus, tekninen spesifikaatio, työohjelma tarjouspyynnön liitteenä
 • Hankinnan kohteen kuvaus: vähimmäisvaatimukset ja vertailuun vaikuttavat seikat
 • Osatarjoukset
 • Vertailuperusteet – kokonaistaloudellisen edullisuuden määrittely
 • Sopimusehdot osana tarjouspyyntöä
Tarjousten arviointi, valinta ja päätöksen perustelu
 • Tarjousten tarkastaminen
 • Tarjousten täsmentäminen ja hylkääminen
 • Vertailu käytännössä: esimerkit hinta- ja laatuvertailun pisteytyksistä ja laatuvertailun sanallisista perusteluista
 • Hankintapäätös ja päätöksen perusteluvelvollisuus
 • Päätöksestä ilmoittaminen
Oikeusturvakeinot
 • Muutoksenhaku hankinnoissa
Hankintaopas tukemassa hankintaprosessia
 • Kestävät hankinnat -hankkeessa valmistuvan Hankintaoppaan esittely
Osallistujien kysymyksiä
 • Käsitellään koulutettavien kysymyksiä julkisista hankinnoista

16.00 Tilaisuuden päättäminen

Tilaisuus on avoin kaikille, maksuton ja sisältää kaksi kahvitarjoilua, aamupäivällä ja iltapäivällä.
Kouluttaja on PTCServices Oy:n Juho Lehtoviita, joka osaa avata hankintaprosessin selkokielisesti kaikille aikaisempaan hankintataustaan tai koulutukseen katsomatta. https://ptcs.fi/ihmiset/juho-lehtoviita/

 

Lisätietoja työpajasta:

Katja Kaunismaa
0400 356 431
katja.kaunismaa@kittila.fi

Työpaja järjestetään osana Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanketta, jonka tavoitteena on monipuolisesti kehittää kuntien hankintatoimia uudistuneen hankintalain vaatimusten mukaisesti. Hanketta toteuttava yhdessä Kittilä ja Sodankylä, ja se saa EAKR –rahoitusta, vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto. https://kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kesatavat-hankinnat-2016-2018/