Hankintatoimen kehittämistyöpaja kunnan luottamushenkilöille ti 16.5.2017

Julkisilla hankinnoilla voi olla merkittävä rooli alueen elinvoiman kehittämisessä. Hankinnat voivat toimia elinkeinopolitiikan välineinä ja olla osaltaan vaikuttamassa mm. alueen työpaikkoihin ja verotulojen ohjautumiseen alueelle.

 

Kittilä ja Sodankylä toteuttavat yhdessä Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanketta, jonka tavoitteena on kehittää kunnan hankintatoimea monipuolisesti uudistuneen hankintalain vaatimusten mukaisesti. Tähän liittyen molemmissa kunnissa toteutetaan ostosalkkuanalyysi, päivitetään kuntien hankintaohjeistus sekä laaditaan kummallekin kunnalle hankintastrategia. Työhön kutsutaan mukaan sekä luottamushenkilöt että kuntien hankintoja toteuttavat virkamiehet.

 

Nyt järjestettävässä työpajassa käydään läpi Kestävät hankinnat–hankkeen puitteissa tehtävää työtä Kittilän kunnan hankintojen kehittämiseksi. Tilaisuudessa esitellään lyhyesti miten hankintatoimi on järjestetty nyt, mitä hankintalain muutos kunnalta edellyttää sekä käydään läpi kunnan hankintaohjeiden tarve ja käynnissä oleva ohjeiden päivitystyö. Lisäksi kuullaan miten sähköiset järjestelmät voivat olla tukemassa kunnan hankintatoimea.

 

Tilaisuudessa keskitytään erityisesti Kittilän kunnan ostosalkkuanalyysin työn vaiheisiin sekä keskustellaan kunnan hankintastrategiatyön käynnistämisestä.

 

Työpaja järjestetään Kittilässä tiistaina 16.5. klo 15-18 valtuustosalissa

 

Asiantuntijana työpajassa toimii johtava konsultti Sirpa Korhonen FCG Konsultointi Oy:stä.

 

Työpajaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kunnan luottamushenkilöt!

 

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Lisätietoja antavat:

Sodankylä: Susanna Keskinarkaus, projektikoordinaattori
puhelin 040 130 684, susanna.keskinarkaus@sodankyla.fi

Kittilä:Katja Kaunismaa, projektipäällikkö
puhelin 040 035 6431, katja.kaunismaa@kittila.fi

 

Lisätietoja Kestävät hankinnat – hankkeesta:  https://www.kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kesatavat-hankinnat-2016-2018/

hankintahanke_logobanneri_lev_800px_2016