Kaivosalan käytäntöjen opaskirja englanniksi / Guidebook on mining in English

DILACOMI-hankkeessa julkaistu kaivosalan käytäntöjen opaskirja on nyt käännetty myös englanniksi. Lue lisää sivuilta www.ulapland.fi.

A new guidebook on best practices in mining has been published in DILACOMI-project – read more on www.ulapland.fi.