Esitykset luettavissa: Puu matkailurakentamisessa -seminaari, Kemi/Kittilä, 23.-24.5.2019

Kuva: Jussi Tiainen / Lyhdyt – Anttolanhovin rinnehuvilat

Kemin Digipolis Oy, Kideve Elinkeinopalvelut / Kittilän kunta ja Suomen metsäkeskus järjestivät toukokuussa 2019 Puu matkailurakentamisessa -seminaarin. Seminarin aiheina oli metsätalouden ja matkailun yhteensovittaminen, metsät ja puun riittävyys, metsien ja puun hyvinvointivaikutukset, puu kestävän kehityksen periaatteiden, vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen materiaalina, puun aluetaloudelliset vaikutukset – matkailu ja puurakentaminen, massiivipuu matkailurakentamisessa.

Esitykset kuultiin Kemissä 23.5.2019 ja Kittilässä, Levillä 24.5.2019. 

Tutustu esityksiin!

Tervetuloa Kittilään! vs kunnanjohtaja Antti Jämsén, Kittilän kunta

Kestävän matkailun kehittäminen Kittilässä, elinkeinojohtaja Katariina Palola, Kittilän kunta, Kideve Elinkeinopalvelut

Puurakentaminen osana metsäbiotaloutta, elinkeinopäällikkö, pohjoinen palvelualue, Ulla Huusko, Suomen metsäkeskus

Miksi puurakentamista pitää ja kannattaa edistää. Kansalliset vähähiilisyys-
ja kiertotaloustavoitteet,
suunnittelija Jemina Suikki, Ympäristöministeriö

Puun hyvinvointivaikutukset. Kooste tutkimusartikkeleista, toimittaja Markku Laukkanen

Massiivipuu matkailurakentamissa, toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo

Hirrestä kaikkeen matkailurakentamiseen, liiketoimintajohtaja Hanna Haipus, Kontiotuote Oy

Metsien merkitys aluetaloudelle ja kulttuurilliselle hyvinvoinnille/Kuhmon brändi
rakentuu puulle
, kaupunginjohtaja Tytti Määttä, Kuhmon kaupunki

Kuntien mahdollisuudet edistää puurakentamista
puurakentamisen koordinaattori Timo Nyyssölä, Suomen metsäkeskus

Metsähallitus edistämässä puun käyttöä infrarakenteissa
päällikkö, luonnon virkistys- ja matkailukäyttö, Sakari Kokkonen, Luontopalvelut, Metsähallitus (esityksen piti Alexander Kopf, Luontopalvelut, Metsähallitus)

Modulaarisen massiivipuurakentamisen mahdollisuuksia matkailulle 
arkkitehti Toni Yli-Suvanto, Arkkitehtitoimisto Toni Yli-Suvanto Oy

Puun rooli ja asema materiaalina alan koulutuksessa
arkkitehtuuriyksikön johtaja, professori Janne Pihlajaniemi, Oulun yliopisto (julkaistaan to 30.5.2019)

Älykylä-ratkaisulla pysyvää asumista Lappiin, yrittäjä Juri Laurila

Miten elämystuotanto, metsä ja puu otetaan huomioon matkailualan opetuksessa?
l
ehtori Mervi Angeria, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI), Lapin ammattikorkeakoulu

Metsätalouden ja matkailun yhteen sovittaminen, aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen, Metsähallitus Metsätalous Oy

 

 

Lisätietoja järjestäjiltä:

Metsäkeskus:
Timo Pisto, metsäbiotalouskoordinaattori, timo.pisto(at)metsakeskus.fi, p. 044 710 4342
Helena Pahkala, asiakasneuvoja, yritykset, helena.pahkala(at)metsakeskus.fi, p. 050 411 7088

Kemi, Digipolis:
Tytti Ahoranta, projektipäällikkö, tytti.ahoranta(at)digipolis.fi, p. 040 504 2257

Kittilä, Kideve Elinkeinopalvelut:
Katariina Palola, elinkeinojohtaja, katariina.palola(at)kittila.fi, p. 0400 955 472