Esitykset: Julkisten hankintojen johtaminen – Hankinnat uuden kunnan strategisena työvälineenä

Julkiset hankinnat tulevat olemaan yksi uuden kunnan strateginen työväline.

Kittilän ja Sodankylän kuntien toteuttama Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke pyrkii tavoittamaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijat, tavoitteena edistää kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi.

Keskiviikkona 22.3. pidettiin Levillä tilaisuus, jossa keskusteltiin alueen yrittäjien ja toimijoiden kanssa siitä, miten kehittää paikallisen julkisen kysynnän ja yksityisen tarjonnan kohtaamista.

Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja ja case-esityksiä aiheesta. Onnistuneen hankintatoimen rakentamisesta kertoi Sirpa Korhonen, johtava konsultti FCG:stä, hankintatoimesta strategisena työvälineenä kunnassa kertoi kiinteistöpäällikkö Johanna Vakkuri Tyrnävältä ja yrittäjien näkökulmaa aiheeseen toi hankinta-asiamies Veli Puttonen Keski-Suomen yrittäjistä.

Tutustu esityksiin:

Miten ja miksi rakennetaan onnistunut hankintatoimi? Sirpa Korhonen, johtava konsultti, FCG Konsultointi

Hankintatoimi kunnan strategisena työvälineenä. Case: Tyrnävä, Johanna Vakkuri, kiinteistöpäällikkö, Tyrnävän kunta

Yrittäjien näkökulma, Veli Puttonen, hankinta-asiamies, Keski-Suomen Yrittäjät

 

Lue lisätietoja hankkeesta Kideven sivuilta kohdasta Hanketoiminta. Suora linkki hankkeen esittelyyn: https://www.kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kesatavat-hankinnat-2016-2018/