Elintarvike- ja luonnontuotealan asiantuntijapalvelut

Elintarvike- ja luonnontuotealan asiantuntijapalvelut

Lisätietoja tarjouspyynnöstä ja sen sisällöstä antaa tilaajan edustaja Veli-Matti Hettula.
Kaikki kysymykset tuli toimittaa sähköpostitse osoitteeseen veli-matti.hettula@kittila.fi 16.5.2014 klo 12 mennessä. Tämän jälkeen tai muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata tasapuolisuuden vuoksi.

Kaikki määräaikaan mennessä tulleet kysymykset ja vastaukset julkaistaan 19.5.2014 klo 16 mennessä osoitteessa www.kideve.fi/elintarvikehankekilpailutus.

 

TARJOUSPYYNNÖN TUNNUS: Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshanke / 1

 

 

Vastaukset kysymyksiin:

 

Kysymys 1: Voiko tarjouspyynnössä käyttää alihankintaa?
 

Vastaus 1: Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoajan on kuvattava tarjouksessaan alihankkijoiden käyttö ja ilmoitettava käyttämänsä alihankkijat sekä heidän tehtävänsä. Tarjoaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden vastuista ja velvoitteista kuten omastaan. Tilaajalla on oikeus tiedon saatuaan kieltää tarjoajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa ilmoittamalla tästä kirjallisesti tarjoajalle ilman tarpeetonta viivytystä.  Tarjouspyynnössä edellytetyt selonteot ja selvitykset on toimitettava myös alihankkijoista.