Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeen asiantuntijapalvelut

Kaikki mahdolliset kysymykset tuli toimittaa sähköpostitse osoitteeseen veli-matti.hettula@kittila.fitorstaihin 15.5. klo 12 mennessä. Kysymys vastauksineen:

Kysymys 1: Voiko tarjouspyynnössä käyttää alihankintaa?

Vastaus 1: Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoajan on kuvattava tarjouksessaan alihankkijoiden käyttö ja ilmoitettava käyttämänsä alihankkijat sekä heidän tehtävänsä. Tarjoaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden vastuista ja velvoitteista kuten omastaan. Tilaajalla on oikeus tiedon saatuaan kieltää tarjoajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa ilmoittamalla tästä kirjallisesti tarjoajalle ilman tarpeetonta viivytystä.  Tarjouspyynnössä edellytetyt selonteot ja selvitykset on toimitettava myös alihankkijoista.