Aikainen puuttuminen ja asiantuntijoiden käyttö on eduksi

Koskaan ei ole liian myöhäistä kääntyä asiantuntijan puoleen. Jos yrittäjällä tulee vastaan tilanne, jossa hän joutuu panemaan maksuvelvoitteita tärkeysjärjestykseen, verojen ja muiden julkisten maksujen pitäisi olla etusijalla. Usein konkurssin syynä ovat juuri verovelat. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi vuonna 2008 velkojan vireille panemista konkursseista Verohallinto haki 51 % ja vakuutusyhtiöt 39 % tapauksista. Verojen ja esimerkiksi työeläkemaksujen maksuaikatauluun voi pyrkiä sopimaan joustoa.
 

Kirjanpitäjä on usein parhaiten selvillä yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Julkisetkin yrityspalvelutahot voivat auttaa. Myös pankin edustajan tai lakimiehen kanssa on hyvä arvioida tilannetta. Huomaa myös Talousapu-puhelin.
Yrityksen maksuvaikeuksissa voi ottaa yhteyttä Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalveluun, jonka koulutetut asiantuntijat tarjoavat maksutonta neuvontaa puhelimitse yrityksen talous- ja maksuvaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Lappilaisilla pk-yrityksillä on muutos- ja terveyttämistilanteissa käytettävissään Terveyttämispalvelu, jota voi hakea ELY-keskuksesta. Palvelun tavoitteena on yrityksen nykytilanteen ja/tai rahoituskriisin analysointi, laatia terveyttämisohjelma sekä tukea yrittäjää tarvittavien toimien toteuttamisessa. Palvelu käynnistyy asiantuntijan ja yritysjohdon yhteisellä yrityksen nykytilan kokonaisvaltaisella analysoinnilla, jonka perusteena tunnistetaan yrityksen tervehdyttämistarve ja valitaan tervehdyttämistoimenpiteet sekä laaditaan kirjallinen tervehdyttämisohjelma. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija tukee ja seuraa tervehdyttämisohjelman toteuttamista.

Lisätietoja Terveyttämispalvelusta Ely-keskuksen sivuilta.

 

Balanssi – talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma

Balanssi-ohjelma on tarkoitettu pk-yritykselle, jolla on tarve selkiyttää taloudellista ja rahoituksellista nykytilannettaan sekä hakea ratkaisuvaihtoehtoja talouden ja rahoituksen ongelmien ratkaisemiseksi.

 

Balanssi tarjoaa apua esim. seuraaviin tilanteisiin
– investointien suunnitteluun
– kasvun rahoittamiseen ja/tai muiden strategisten valintojen rahoitusvaikutusten selvittämiseen
– rahoituksen ongelmien ratkaisemiseen
– yrityksen kokonaisrahoituksen suunnitteluun
– suunnittelu- ja seurantajärjestelmien kehittämiseen
– erilaisiin yritysjärjestelytilanteisiin (yrityskaupat, liiketoimintakaupat ja MBO-järjestelyt) ja niiden vaatimien taloudellisten selvitysten tekemiseen
 

Ohjelma toteutetaan yritystalouden ja rahoituksen asiantuntijan ja yritysjohdon välisenä kehittämisprosessina. Ohjelman lopputuloksena yritys saa kirjallisen raportin, joka sisältää asiantuntijan toimenpidesuositukset.
 

Lue lisää esitteestä Balanssi- talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma

Voit myös lukea lisää ehdoista ja hinnoista Balanssista Yritys-Suomen sivuilla.

Sertifioidut Balanssi-konsultit löydät Asiantuntijahaku.fi-sivuilta.