Lait ja määräykset

Maankäytön ja rakentamisen tärkein ohjauskeino on maankäyttö- ja rakennuslaki. Lakia sovelletaan alueiden suunnittelussa ja käytössä sekä rakentamisessa.

Rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät määräykset ja ohjeet sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Kunnissa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat kaavoitus ja rakennusjärjestys. Myös jätehuolto– ja ympäristönsuojelumääräykset tulee ottaa huomioon, samoin kuin kunnossa- ja puhtaanapitolaki.

Kittilässä ja Levillä kaava-alueilla rakennettaessa vaaditaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä toimittamaan kuntaan tontin pihasuunnitelma.

Kuva: AV-Lappi