Hallinto

Jaa tämä sivu

 

Kideven toimintaa ohjaa johtokunta, jossa mukana ovat ovat kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja. Johtokunnassa on myös henkilöitä, jotka edustavat liiketoiminnan ja elinkeinoelämän asiantuntemusta. Johtokuntaan kuuluu lisäksi kunnanvaltuustossa edustettujen poliittisten ryhmien edustus.

Kittilän kunnan edustajina Kideven johtokunnassa ovat kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja. Johtokunnassa on mukana henkilöitä, jotka edustavat liiketoiminnan ja elinkeinoelämän asiantuntemusta sekä kunnanvaltuustossa edustettujen poliittisten ryhmien edustus.Kideven johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran keväällä 2009, jolloin Kideven johtajaksi valittiin KTM Katariina Palola. Kideve aloitti toimintansa keväällä 2009. 

Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunta

Pekka Rajala, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Aki Maunula, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Tarmo Salonen, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Kyösti Tornberg, vt. kunnanjohtaja
Hille Kuusisto, Kok., kunnanvaltuuston valitsema
Susanna Kantola, Kesk., kunnanvaltuuston valitsema
Markku Mäkitalo, Sanna Ruotsala, liiketoiminnan ja elinkeinoelämän asiantuntemuksen edustajat
Antti Kantola, maaseutuelinkeinojen edustaja

Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala, varapuheenjohtana Aki Maunula.