Hallinto

Jaa tämä sivu

 

Kideven toimintaa ohjaa johtokunta, jossa mukana ovat ovat kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja. Johtokunnassa on myös henkilöitä, jotka edustavat liiketoiminnan ja elinkeinoelämän asiantuntemusta. Johtokuntaan kuuluu lisäksi kunnanvaltuustossa edustettujen poliittisten ryhmien edustus.

Kittilän kunnan edustajina Kideven johtokunnassa ovat kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja. Johtokunnassa on mukana henkilöitä, jotka edustavat liiketoiminnan ja elinkeinoelämän asiantuntemusta sekä kunnanvaltuustossa edustettujen poliittisten ryhmien edustus.Kideven johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran keväällä 2009, jolloin Kideven johtajaksi valittiin KTM Katariina Palola. Kideve aloitti toimintansa keväällä 2009. 

Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunta

Pekka Rajala, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Kideven johtokunnan puheenjohtaja
Antti Pekkala, kunnanhallituksen jäsen
Tuula Mertaniemi, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Sanna Ylinampa, vs. kunnanjohtaja
Pekka Kenttälä, Vas., kunnanvaltuuston valitsema
Raija Palosaari, KD, kunnanvaltuuston valitsema
Mika Laasonen, Sanna Ruotsala, liiketoiminnan ja elinkeinoelämän asiantuntemuksen edustajat
Ylitalo Irma, maaseutuelinkeinojen edustaja